Azure IoT Edge belgeleri

Azure IoT Edge, IoT Hub'ın kapsamını genişletir. Buluta daha az veri göndermek, olaylara hızla tepki vermek ve çevrimdışı çalışmak için cihaz verilerini bulut yerine yerel olarak analiz edin.