IoT Hub kotaları ve kısıtlaması

Bu makalede, IoT Hub kotaları açıklanır ve azaltmanın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacak bilgiler sağlanır.

Kotalar ve azaltma

Her Azure aboneliğinde en fazla 50 IoT hub'ı ve en fazla 1 Ücretsiz hub olabilir.

Her IoT hub'ı belirli bir katmanda belirli bir birim sayısıyla sağlanır. Katman ve birim sayısı, gönderebileceğiniz maksimum günlük ileti kotasını belirler. Günlük kotayı hesaplamak için kullanılan ileti boyutu, ücretsiz katman hub'ı için 0,5 KB ve diğer tüm katmanlar için 4 KB'tır. Daha fazla bilgi için bkz. fiyatlandırma Azure IoT Hub.

Katman ayrıca IoT Hub tüm işlemlerde zorlayan azaltma sınırlarını da belirler.

İşlem azaltmaları

İşlem azaltmaları, dakika aralıklarında uygulanan ve kötüye kullanımı önlemeye yönelik hız sınırlamalarıdır. Ayrıca trafik şekillendirmeye de tabidirler.

Aşağıdaki tabloda zorlanan azaltmalar gösterilmektedir. Değerler tek bir hub'a başvurur.

Kısıtlama Ücretsiz, B1 ve S1 B2 ve S2 B3 ve S3
Kimlik kayıt defteri işlemleri (oluşturma, alma, listeleme, güncelleştirme, silme) 1,67/sn/birim (100/dk/birim) 1,67/sn/birim (100/dk/birim) 83,33/sn/birim (5.000/dk/birim)
Yeni cihaz bağlantıları (bu sınır, toplam bağlantı sayısı için değil , yeni bağlantı hızı için geçerlidir) 100/sn'nin üstünde veya 12/sn/birim
Örneğin, iki S1 birimi 2*12 = 24 yeni bağlantı/sn'tir, ancak birimleriniz genelinde en az 100 yeni bağlantınız/sn'niz vardır. Dokuz S1 birimiyle, birimlerinizde 108 yeni bağlantı/sn (9*12) vardır.
120 yeni bağlantı/sn/birim 6.000 yeni bağlantı/sn/birim
Cihazdan buluta gönderim 100 gönderme işlemi/sn veya 12 gönderme işlemi/sn/birim
Örneğin, iki S1 birimi 2*12 = 24/sn'tir, ancak birimlerinizde en az 100 gönderme işlemi/sn vardır. Dokuz S1 birimiyle, birimlerinizde 108 gönderme işlemi/sn (9*12) vardır.
120 gönderme işlemi/sn/birim 6.000 gönderme işlemi/sn/birim
Buluttan cihazagönderme 1 1,67 gönderme işlemleri/sn/birim (100 ileti/dk/birim) 1,67 gönderme işlemleri/sn/birim (100 gönderme işlemi/dk/birim) 83,33 gönderme işlemleri/sn/birim (5.000 gönderme işlemi/dk/birim)
Buluttan cihaza1 alır
(yalnızca cihaz HTTPS kullandığında)
16.67 alma işlemleri/sn/birim (1.000 alma işlemi/dk/birim) 16.67 alma işlemleri/sn/birim (1.000 alma işlemi/dk/birim) 833,33 alma işlemleri/sn/birim (50.000 alma işlemi/min/birim)
Dosya karşıya yükleme 1,67 dosya yükleme başlatmaları/sn/birim (100/dk/birim) 1,67 dosya yükleme başlatmaları/sn/birim (100/dk/birim) 83.33 dosya yükleme başlatmaları/sn/birim (5.000/dk/birim)
Doğrudan yöntemler1 160 KB/sn/birim2 480 KB/sn/birim2 24 MB/sn/birim2
Sorgular 20/dk/birim 20/dk/birim 1.000/dk/birim
İkiz (cihaz ve modül)1'i okur 100/sn 100/sn veya 10/sn/birim üstü 500/sn/birim
İkiz güncelleştirmeleri (cihaz ve modül)1 50/sn 50/sn'nin üstünde veya 5/sn/birim 250/sn/birim
İş işlemleri1
(oluşturma, güncelleştirme, listeleme, silme)
1,67/sn/birim (100/dk/birim) 1,67/sn/birim (100/dk/birim) 83,33/sn/birim (5.000/dk/birim)
İşler cihaz işlemleri1
(update twin, invoke direct method)
10/sn 10/sn veya 1/sn/birim üst 50/sn/birim
Yapılandırmalar ve uç dağıtımları1
(oluşturma, güncelleştirme, listeleme, silme)
0,33/sn/birim (20/dk/birim) 0,33/sn/birim (20/dk/birim) 0,33/sn/birim (20/dk/birim)
Cihaz akışı başlatma hızı1 5 yeni akış/sn 5 yeni akış/sn 5 yeni akış/sn
Eşzamanlı olarak bağlanan cihaz akışı sayısı üst sınırı1 50 50 50
Maksimum cihaz akışı veri aktarımı1 (günlük toplam hacim) 300 MB 300 MB 300 MB

1 Bu özellik IoT Hub temel katmanında kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Doğru IoT Hub seçme.
2 Azaltma ölçüm boyutu 4 KB'tır. Azaltma yalnızca istek yükü boyutuna bağlıdır.

Azaltma ayrıntıları

 • Ölçüm boyutu, azaltma sınırınızın hangi artışlarla tüketileceğini belirler. Doğrudan aramanızın yükü 0 ile 4 KB arasındaysa 4 KB olarak sayılır. 160 KB/sn/birim sınırına gelmeden önce birim başına saniyede en fazla 40 çağrı yapabilirsiniz.

  Benzer şekilde, yükünüz 4 KB ile 8 KB arasındaysa, her çağrı 8 KB'ı hesaplar ve maksimum sınıra ulaşılmadan önce birim başına saniyede en fazla 20 çağrı yapabilirsiniz.

  Son olarak yük boyutunuz 156 KB ile 160 KB arasındaysa, 160 KB/sn/birim sınırına erişmeden önce hub'ınızda birim başına saniyede yalnızca 1 çağrı yapabilirsiniz.

 • İşler cihaz işlemleri için (güncelleştirme ikizi, doğrudan yöntemi çağır) katman S3, 50/sn/birim için yalnızca işleri kullanarak yöntemleri çağırdığınızda geçerlidir. Doğrudan yöntemleri doğrudan çağırırsanız, özgün 24 MB/sn/birim azaltma sınırı (S3 için) uygulanır.

 • Kota , hub'ınıza günlük gönderebileceğiniz toplam ileti sayısıdır. Hub'ınızın kota sınırını, IoT Hub fiyatlandırma sayfasındakitoplam ileti sayısı /gün sütununun altında bulabilirsiniz.

 • Buluttan cihaza ve cihazdan buluta azaltmalarınız, iletileri gönderebileceğiniz en yüksek hızı (4 KB öbeklerinden bağımsız olarak ileti sayısı) belirler. D2C iletileri en fazla 256 KB olabilir; C2D iletileri en fazla 64 KB olabilir. Bunlar, her ileti türü için [maksimum ileti boyutu] değeridir.

 • Azaltma sınırlarına ulaşmamak/aşmamak için aramalarınızı kısıtlamak iyi bir uygulamadır. Sınıra ulaştıysanız, IoT Hub 429 hata koduyla yanıt verir ve istemcinin geri dönüp yeniden denemesi gerekir. Bu sınırlar hub başınadır (veya bazı durumlarda hub/birim başına). Daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı ve güvenilir mesajlaşma/Yeniden deneme desenlerini yönetme.

Trafik şekillendirme

IoT Hub sınırlı bir süre için kısıtlamanın üzerindeki istekleri kabul eder. Bu isteklerden ilk birkaçı hemen işlenir. Ancak, istek sayısı kısıtlamayı ihlal etmeye devam ederse, IoT Hub istekleri kuyruğa yerleştirmeye başlar ve istekler sınır hızında işlenir. Bu etki trafik şekillendirme olarak adlandırılır. Ayrıca, bu kuyruğun boyutu sınırlıdır. Kısıtlama ihlali devam ederse, sonunda kuyruk dolar ve IoT Hub ile 429 ThrottlingExceptionistekleri reddetmeye başlar.

Örneğin, S1 IoT Hub saniye başına 200 cihazdan buluta ileti göndermek için bir sanal cihaz kullanırsınız (D2C'nin gönderdiği 100/sn sınırı vardır). İlk veya iki dakika boyunca iletiler hemen işlenir. Ancak cihaz kısıtlama sınırından daha fazla ileti göndermeye devam ettiğinden IoT Hub saniyede yalnızca 100 iletiyi işlemeye başlar ve gerisini kuyruğa alır. Gecikme süresinin arttığını fark etmeye başlarsınız. Sonunda, kuyruk dolduğunda almaya 429 ThrottlingException başlarsınız ve ölçüm IoT Hub "Azaltma hataları sayısı" artmaya başlar. Ölçümlere göre uyarı ve grafik oluşturmayı öğrenmek için bkz. İzleme IoT Hub.

Kimlik kayıt defteri işlemleri kısıtlaması

Cihaz kimliği kayıt defteri işlemleri, cihaz yönetimi ve sağlama senaryolarında çalışma zamanı kullanımına yöneliktir. İçeri ve dışarı aktarma işleri aracılığıyla çok sayıda cihaz kimliğinin okunması veya güncelleştirilmesi desteklenir.

Toplu kayıt defteri güncelleştirme işlemleri (toplu içeri ve dışarı aktarma işleri değil) aracılığıyla kimlik işlemlerini başlatırken aynı kısıtlama sınırları uygulanır. Örneğin, 50 cihaz oluşturmak için toplu işlem göndermek istiyorsanız ve 1 birimli bir S1 IoT Hub varsa, dakikada bu toplu isteklerden yalnızca ikisi kabul edilir. Bunun nedeni, 1 birimli bir S1 IoT Hub için kimlik işlemi kısıtlamasının 100/dk/birim olmasıdır. Ayrıca bu durumda, sınıra zaten ulaşıldığı için aynı dakika içinde üçüncü bir istek (ve ötesi) reddedilir.

Cihaz bağlantılarını kısıtlama

Cihaz bağlantıları kısıtlaması, ioT hub'ı ile yeni cihaz bağlantılarının kurulma hızını yönetir. Cihaz bağlantıları kısıtlaması, aynı anda bağlanan cihaz sayısı üst sınırını yönetmez. Cihaz bağlantıları hız kısıtlaması, IoT hub'ı için sağlanan birim sayısına bağlıdır.

Örneğin, tek bir S1 birimi satın alırsanız saniyede 100 bağlantı azaltması elde edersiniz. Bu nedenle, 100.000 cihazı bağlamak için en az 1.000 saniye (yaklaşık 16 dakika) sürer. Ancak, kimlik kayıt defterinizde kayıtlı cihazlarınız olduğu kadar aynı anda bağlı cihazlarınız da olabilir.

Diğer sınırlar

IoT Hub diğer işlem sınırlarını zorlar:

İşlem Sınır
Cihazlar Toplam cihaz sayısı ve tek bir IoT hub'ına kaydedilebilen modül sayısı 1.000.000 olarak sınırlanır. Bu sınırı artırmanın tek yolu Microsoft Desteği başvurmaktır.
Dosya karşıya yüklemeleri Cihaz başına 10 eşzamanlı dosya yükleme.
İşler1 Eş zamanlı iş sayısı üst sınırı 1 (Ücretsiz ve S1 için), 5 (S2 için) ve 10 'dir (S3 için). Ancak, tüm katmanlar için maksimum eşzamanlı cihaz içeri/dışarı aktarma işi 1'dir.
İş geçmişi 30 güne kadar saklanır.
Ek uç noktalar Ücretli SKU hub'larında 10 ek uç nokta olabilir. Ücretsiz SKU hub'larında bir ek uç nokta daha olabilir.
İleti yönlendirme sorguları Ücretli SKU hub'larında 100 yönlendirme sorgusu olabilir. Ücretsiz SKU hub'larında beş yönlendirme sorgusu olabilir.
İleti zenginleştirmeleri Ücretli SKU hub'larında en fazla 10 ileti zenginleştirmesi olabilir. Ücretsiz SKU hub'larında en fazla 2 ileti zenginleştirmesi olabilir.
Cihazdan buluta mesajlaşma İleti boyutu üst sınırı 256 KB
Buluttan cihaza mesajlaşma1 İleti boyutu üst sınırı 64 KB. Teslim için bekleyen maksimum ileti sayısı cihaz başına 50'dir.
Doğrudan yöntem1 Doğrudan yöntem yük boyutu üst sınırı istek için 128 KB ve yanıt için 128 KB'tır.
Otomatik cihaz ve modül yapılandırmaları1 Ücretli SKU hub'ı başına 100 yapılandırma. Ücretsiz SKU hub'ı başına 10 yapılandırma.
otomatik dağıtımları IoT Edge1 Dağıtım başına 50 modül. Ücretli SKU hub'ı başına 100 dağıtım (katmanlı dağıtımlar dahil). Ücretsiz SKU hub'ı başına 10 dağıtım.
İkiz1 İstenen özelliklerin ve bildirilen özellikler bölümlerinin boyut üst sınırı 32 KB'tır. En büyük etiket boyutu bölümü 8 KB'tır. Her bölümdeki her özelliğin boyut üst sınırı 4 KB'tır.
Paylaşılan erişim ilkeleri Paylaşılan erişim ilkesi sayısı üst sınırı 16'dır.
Giden ağ erişimini kısıtlama İzin verilen FQDN sayısı üst sınırı 20'dir.
x509 CA sertifikaları IoT Hub kaydedilebilecek en fazla x509 CA sertifikası sayısı 25'tir.

1 Bu özellik IoT Hub temel katmanında kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Doğru IoT Hub seçme.

Kotayı veya azaltma sınırını artırma

Belirli bir zamanda, Bir IoT hub'ında sağlanan birim sayısını artırarak kotaları artırabilir veya sınırları kısıtlayabilirsiniz.

Gecikme süresi

IoT Hub tüm işlemler için düşük gecikme süresi sağlamaya çalışır. Ancak, ağ koşulları ve diğer öngörülemeyen faktörler nedeniyle belirli bir gecikme süresini garanti edemez. Çözümünüzü tasarlarken şunları yapmalısınız:

 • herhangi bir IoT Hub işleminin maksimum gecikme süresi hakkında varsayımlarda bulunmaktan kaçının.
 • IoT hub'ınızı cihazlarınıza en yakın Azure bölgesinde sağlayın.
 • Cihazda veya cihaza yakın bir ağ geçidinde gecikmeye duyarlı işlemler gerçekleştirmek için Azure IoT Edge kullanmayı göz önünde bulundurun.

Daha önce açıklandığı gibi birden çok IoT Hub birimi azaltmayı etkiler, ancak ek gecikme süresi avantajları veya garantileri sağlamaz.

İşlem gecikmesinde beklenmeyen artışlar görürseniz Microsoft Desteği başvurun.

Sonraki adımlar

IoT Hub azaltma davranışının ayrıntılı bir tartışması için azaltma IoT Hub blog gönderisine ve siz bölümüne bakın.

Bu IoT Hub geliştirici kılavuzundaki diğer başvuru konuları şunlardır: