Aracılığıyla paylaş


Azure Machine Learning tasarımcıyı kullanarak toplu tahminleri çalıştırma

Bu makalede, tasarımcıyı kullanarak toplu tahmin işlem hattı oluşturmayı öğreneceksiniz. Toplu tahmin, herhangi bir HTTP kitaplığından tetiklenebilen bir web hizmeti kullanarak büyük veri kümelerini sürekli olarak isteğe bağlı olarak puanlar.

Bu nasıl yapılır bölümünde aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz:

 • Toplu çıkarım işlem hattı oluşturma ve yayımlama
 • İşlem hattı uç noktasını kullanma
 • Uç nokta sürümlerini yönetme

SDK'yı kullanarak toplu puanlama hizmetlerini ayarlamayı öğrenmek için, işlem hattı toplu puanlama ile ilgili eşlik eden öğreticiye bakın.

Önkoşullar

Bu nasıl yapılır, zaten bir eğitim işlem hattınız olduğunu varsayar. Tasarımcıya kılavuzlu bir giriş için tasarımcı öğreticisinin birinci bölümünü tamamlayın.

Önemli

Stüdyodaki veya tasarımcıdaki düğmeler gibi bu belgede bahsedilen grafik öğeleri görmüyorsanız, çalışma alanı için doğru izin düzeyine sahip olmayabilirsiniz. Size doğru erişim düzeyi verildiğini doğrulamak için lütfen Azure abonelik yöneticinize başvurun. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıları ve rolleri yönetme.

Toplu çıkarım işlem hattı oluşturma

Çıkarım işlem hattı oluşturabilmek için eğitim işlem hattınızın en az bir kez çalıştırılması gerekir.

 1. Çalışma alanınızdaki Tasarım Aracı sekmesine gidin.

 2. Tahminde bulunmak için kullanmak istediğiniz modeli eğiten eğitim işlem hattını seçin.

 3. İşlem hattını gönderin.

İşlem hattını gönderme

Deneme açılan listesi ve gönder düğmesi vurgulanmış şekilde işlem hattı ayarlama işini gösteren ekran görüntüsü.

Tuvalin solunda bir gönderim listesi görürsünüz. İş ayrıntısı sayfasına gitmek için iş ayrıntısı bağlantısını seçebilir ve eğitim işlem hattı işi tamamlandıktan sonra bir toplu çıkarım işlem hattı oluşturabilirsiniz.

Gönderilen iş listesini gösteren ekran görüntüsü.

 1. İş ayrıntıları sayfasında, tuvalin üstündeki Çıkarım işlem hattı oluştur açılan listesini seçin. Toplu çıkarım işlem hattı'ı seçin.

  Not

  Şu anda otomatik oluşturulan çıkarım işlem hattı yalnızca yalnızca tasarımcının yerleşik bileşenleri tarafından oluşturulan eğitim işlem hattı için çalışır.

  Toplu çıkarım işlem hattı vurgulanmış çıkarım işlem hattı oluşturma açılan listesinin ekran görüntüsü.

  Sizin için bir toplu çıkarım işlem hattı taslağı oluşturur. Toplu çıkarım işlem hattı taslağı, eğitilen modeli MD düğümü olarak, dönüştürmeyi ise eğitim işlem hattı işinden TD düğümü olarak kullanır.

  Toplu çıkarım için giriş verilerinizi daha iyi işlemek için bu çıkarım işlem hattı taslağını da değiştirebilirsiniz.

  Toplu çıkarım işlem hattı taslağını gösteren ekran görüntüsü.

İşlem hattı parametresi ekleme

Yeni verilerle ilgili tahminler oluşturmak için bu işlem hattı taslak görünümünde farklı bir veri kümesini el ile bağlayabilir veya veri kümeniz için bir parametre oluşturabilirsiniz. Parametreler, çalışma zamanında toplu çıkarım işleminin davranışını değiştirmenize olanak tanır.

Bu bölümde, tahminde bulunabileceğiniz farklı bir veri kümesi belirtmek için bir veri kümesi parametresi oluşturacaksınız.

 1. Veri kümesi bileşenini seçin.

 2. Tuvalin sağ kısmında bir bölme görüntülenir. Bölmenin en altında İşlem hattı parametresi olarak ayarla'yı seçin.

  Parametre için bir ad girin veya varsayılan değeri kabul edin.

  İşlem hattı parametresi olarak ayarla seçeneğinin işaretli olduğu temizlenmiş veri kümesi sekmesinin ekran görüntüsü.

 3. Toplu çıkarım işlem hattını gönderin ve sol bölmedeki iş bağlantısını seçerek iş ayrıntısı sayfasına gidin.

Toplu çıkarım işlem hattınızı yayımlama

Artık çıkarım işlem hattını dağıtmaya hazırsınız. Bu işlem hattını dağıtır ve başkalarının kullanımına sunar.

 1. Yayımla düğmesini seçin.

 2. Görüntülenen iletişim kutusunda PipelineEndpoint açılan listesini genişletin ve Yeni PipelineEndpoint'i seçin.

 3. Bir uç nokta adı ve isteğe bağlı bir açıklama sağlayın.

  İletişim kutusunun alt kısmında, eğitim sırasında kullanılan veri kümesi kimliğinin varsayılan değeriyle yapılandırdığınız parametreyi görebilirsiniz.

 4. Yayımla’yı seçin.

Yayımlanan işlem hattını ayarlama ekran görüntüsü.

Uç nokta kullanma

Artık veri kümesi parametresiyle yayımlanmış bir işlem hattınız var. İşlem hattı, parametre olarak sağladığınız veri kümesini puanlayabilmek için eğitim işlem hattında oluşturulan eğitilmiş modeli kullanır.

İşlem hattı işi gönderme

Bu bölümde, el ile işlem hattı işi ayarlayıp işlem hattı parametresini değiştirerek yeni verileri puanlayacaksınız.

 1. Dağıtım tamamlandıktan sonra Uç Noktalar bölümüne gidin.

 2. İşlem hattı uç noktaları'ı seçin.

 3. Oluşturduğunuz uç noktanın adını seçin.

İşlem hattı uç noktası sekmesinin ekran görüntüsü.

 1. Yayımlanan işlem hatları'ı seçin.

  Bu ekranda, bu uç nokta altında yayımlanan tüm yayımlanmış işlem hatları gösterilir.

 2. Yayımladığınız işlem hattını seçin.

  İşlem hattı ayrıntıları sayfasında işlem hattınız için ayrıntılı bir iş geçmişi ve bağlantı dizesi bilgileri gösterilir.

 3. İşlem hattının el ile çalıştırılmasını oluşturmak için Gönder'i seçin.

  Parametrelerin vurgulandığı işlem hattı işini ayarlama ekran görüntüsü.

 4. Parametresini farklı bir veri kümesi kullanacak şekilde değiştirin.

 5. İşlem hattını çalıştırmak için Gönder'i seçin.

REST uç noktasını kullanma

Uç Noktalar bölümünde işlem hattı uç noktalarını ve yayımlanmış işlem hattını kullanma hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İşlem hattı uç noktasının REST uç noktasını işe genel bakış panelinde bulabilirsiniz. Uç noktayı çağırarak varsayılan yayımlanan işlem hattını kullanıyor olursunuz.

Yayımlanan işlem hatları sayfasında yayımlanmış bir işlem hattını da kullanabilirsiniz. Yayımlanmış bir işlem hattı seçtiğinizde, grafiğin sağındaki Yayımlanan işlem hattına genel bakış panelinde bu işlem hattının REST uç noktasını bulabilirsiniz.

REST çağrısı yapmak için OAuth 2.0 taşıyıcı türü kimlik doğrulama üst bilgisine ihtiyacınız vardır. Çalışma alanınızda kimlik doğrulamasını ayarlama ve parametreli REST çağrısı yapma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki öğretici bölümüne bakın.

Sürüm oluşturma uç noktaları

Tasarımcı, bir uç noktaya yayımladığınız sonraki her işlem hattına bir sürüm atar. REST çağrınızda parametre olarak yürütmek istediğiniz işlem hattı sürümünü belirtebilirsiniz. Sürüm numarası belirtmezseniz tasarımcı varsayılan işlem hattını kullanır.

bir işlem hattı yayımladığınızda, bunu bu uç nokta için yeni varsayılan işlem hattı yapmayı seçebilirsiniz.

Bu uç nokta için varsayılan işlem hattı olarak ayarla seçeneğinin işaretlenmiş olduğu yayımlanmış işlem hattını ayarlama ekran görüntüsü.

Uç noktanızın Yayımlanan işlem hatları sekmesinde yeni bir varsayılan işlem hattı da ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak ayarla seçeneğinin vurgulandığı örnek işlem hattı sekmesinin ekran görüntüsü.

İşlem hattı uç noktasını güncelleştirme

Eğitim işlem hattınızda bazı değişiklikler yaparsanız, yeni eğitilen modeli işlem hattı uç noktasına güncelleştirmek isteyebilirsiniz.

 1. Değiştirilen eğitim işlem hattınız başarıyla tamamlandıktan sonra iş ayrıntısı sayfasına gidin.

 2. Model bileşenini eğit'e sağ tıklayın ve Verileri kaydet'i seçin

  Kayıt verileri vurgulanmış şekilde model bileşeni seçeneklerini eğitin ekran görüntüsü.

  Adı girin ve Dosya türü'nü seçin.

  Yeni veri varlığının seçili olduğu veri varlığı olarak kaydetmenin ekran görüntüsü.

 3. Önceki toplu çıkarım işlem hattı taslağını bulun veya yayımlanmış işlem hattını yeni bir taslağa kopyalayabilirsiniz .

 4. Çıkarım işlem hattı taslağında yer alan MD- düğümünü yukarıdaki adımda kayıtlı verilerle değiştirin.

  Yukarıdaki adımda kayıtlı verilerle çıkarım işlem hattı taslağını güncelleştirme işleminin ekran görüntüsü.

 5. Veri dönüştürme düğüm TD'sinin güncelleştirilmesi eğitilen modelle aynıdır.

 6. Ardından, güncelleştirilmiş model ve dönüştürme ile çıkarım işlem hattını gönderebilir ve yeniden yayımlayabilirsiniz.

Sonraki adımlar