Aracılığıyla paylaş


Azure Ağ İzleyicisi için veri yerleşimi

Azure Ağ İzleyicisi, Bağlan ion izleyicisi dışında müşteri verilerini depolamaz.

Bağlan izleme veri yerleşimi

Bağlan ion izleyicisi müşteri verilerini depolar. Ağ İzleyicisi bu verileri otomatik olarak tek bir bölgede depolar. Bu nedenle Bağlantı İzleyicisi, Microsoft Güven Merkezi'nde belirtilen gereksinimler de dahil olmak üzere bölge içi veri yerleşimi gereksinimlerini otomatik olarak karşılar.

Azure'da veri yerleşimi

Azure'da, tek bölgeli veri yerleşimi şu anda varsayılan olarak yalnızca Güneydoğu Asya Bölgesi'nde (Singapur) Asya Pasifik Coğrafi Bölgesi ve Güney Brezilya (Sao Paulo State) Bölgesi Brezilya Geo'da sağlanır. Diğer tüm bölgeler için müşteri verileri Coğrafi Bölgede depolanır. Daha fazla bilgi için bkz . Azure'da veri yerleşimi.

Sonraki adım

Ağ İzleyicisi özellikleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure Ağ İzleyicisi nedir?