ABD’de Ulusal Çalışma Saatleri ve Kazançlar

Mevcut İstihdam İstatistikleri (CES) programı, ABD’deki tarım dışı istihdam, çalışma saatleri ve bordrolu çalışan kazançları hakkında ayrıntılı sektör tahminleri üretir.

Not

Microsoft, Azure Open Datasets'i "olduğu gibi" sağlar. Microsoft, veri kümelerini kullanımınızla ilgili açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul sağlamaz. Yerel yasalarınız uyarınca izin verilen ölçüde, Microsoft veri kümelerini kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan, sonuçsal, özel, dolaylı, arızi veya cezai dahil olmak üzere tüm zarar veya kayıplar için tüm sorumluluğu kabul etmez.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Bu veri kümesi hakkında ayrıntılı bilgi için dosyayı içeren BENİOKUözgün veri kümesi konumunda kullanılabilir.

Bu veri kümesi ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan Mevcut İstihdam İstatistikleri - CES (Ulusal) verilerinden alınır. Bu veri kümesinin kullanımıyla ilgili hüküm ve koşullar için Bağlama ve Telif Hakkı Bilgileri ile Önemli Web Sitesi Bildirimleri’ni gözden geçirin.

Depolama konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

Sütunlar

Name Veri türü Benzersiz Değerler (örnek) Description
data_type_code string 37 1 10 Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype
data_type_text string 37 TÜM ÇALıŞANLAR, BINLERCE KADıN ÇALıŞAN, BINLERCE Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype
footnote_codes string 2 nan P
industry_code string 902 30000000 32000000 Dahil edilen farklı sektörler. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry
industry_name string 895 Kalıcı olmayan ürünler Dayanıklı ürünler Dahil edilen farklı sektörler. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry
dönem string 13 M03 M06 Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.period
Mevsim -lik string 2 U S
series_id string 26,021 CEU310000008 CEU9091912001 Veri kümesinde bulunan farklı veri dizisi türleri. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series
series_title string 25,685 Tüm çalışanlar, binlerce, dayanıklı mallar, mevsimsel olarak ayarlanmamış Tüm çalışanlar, binlerce, kalıcı olmayan mallar, mevsimsel olarak ayarlanmamış Veri kümesinde bulunan farklı veri dizisi türlerinin başlığı. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series
supersector_code string 22 31 60 Üst düzey sektör veya sektör sınıflandırması. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector
supersector_name string 22 Dayanıklı Ürünler Professional ve iş hizmetleri Üst düzey sektör veya sektör sınıflandırması. Bkz. https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector
değer float 572,372 38.5 38.400001525878906
yıl int 81 2017 2012

Önizleme

data_type_code industry_code supersector_code series_id yıl dönem değer footnote_codes Mevsim -lik series_title supersector_name industry_name data_type_text
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M04 52 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M05 65 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M06 74 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M07 103 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M08 108 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M09 152 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M10 307 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M11 248 Nan S Tüm çalışanlar, 3 aylık ortalama değişim, mevsimsel olarak düzeltilmiş, binler, toplam özel, mevsimsel olarak ayarlanmış Toplam özel Toplam özel TÜM ÇALıŞANLAR, 3 AYLıK ORTALAMA DEĞIŞIM, MEVSIMSEL OLARAK DÜZELTILMIŞ, BINLER

Veri erişimi

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational

usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_pandas_dataframe()
usLaborEHENational_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational

usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_spark_dataframe()
display(usLaborEHENational_df.limit(5))

Azure Synapse

Örnek bu platform/paket birleşimi için kullanılamıyor.

Sonraki adımlar

Açık Veri Kümeleri kataloğundaki diğer veri kümelerini görüntüleyin.