Vilayete Göre ABD Nüfusu

2000 ve 2010 On Yıllık Sayımında her kullanılan her ABD vilayeti için cinsiyet ve ırka göre ABD nüfusu.

Bu veri kümesi, Birleşik Devletler Census Bureau'nun Decennial Census Veri Kümesi API'lerinden kaynaklanır. Bu veri kümesinin kullanımıyla ilgili hüküm ve koşullar için Hizmet Şartları ve İlkeler ve Bildirimler’i gözden geçirin.

Not

Microsoft, Azure Open Datasets'i "olduğu gibi" sağlar. Microsoft, veri kümelerini kullanımınızla ilgili açık veya zımni hiçbir garanti veya koşul sağlamaz. Yerel yasalarınız uyarınca izin verilen ölçüde, Microsoft veri kümelerini kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan, sonuçsal, özel, dolaylı, arızi veya cezai dahil olmak üzere tüm zarar veya kayıplar için tüm sorumluluğu kabul etmez.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Birim ve saklama

Bu veri kümesi Parquet biçiminde depolanır ve 2000 ile 2010 yıllarına ait verileri içerir.

Depolama konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

Sütunlar

Name Veri türü Benzersiz Değerler (örnek) Description
countyName string 1,960 Washington County Jefferson County İlçe adı.
decennialTime string 2 2010 2000 Decennial nüfus sayımının zamanı, örneğin, 2010, 2000.
Maxage int 23 9 66 Yaş aralığının üst sınırı. Null ise, tüm yaşlar genelindedir veya yaş aralığının üst sınırı yoktur( örneğin, yaş > 85).
minAge int 23 35 67 Yaş aralığının alt sınırı. Null ise tüm yaşlar için geçerlidir.
Nüfus int 47,229 1 2 Bu kesimin nüfusu.
Yarış string 8 TEK BAŞıNA ASYA IKI VEYA DAHA FAZLA YARıŞ Sayım verilerindeki yarış kategorisi. Null ise tüm yarışlar için geçerlidir.
Seks string 3 Erkek Kadın Erkek veya kadın. Null ise her iki cins için geçerlidir.
stateName string 52 Texas Georgia ABD’deki eyaletin adı.
yıl int 2 2010 2000 On yıllık sürenin yılı (tamsayı).

Önizleme

decennialTime stateName countyName Nüfus Yarış Seks minAge Maxage yıl
2010 Texas Crockett County 123 TEK BAŞıNA BEYAZ Erkek 5 9 2010
2010 Texas Crockett County 1 TEK BAŞıNA ASYA Kadın 67 69 2010
2010 Texas Crockett County 111 TEK BAŞıNA BEYAZ Kadın 55 59 2010
2010 Texas Crockett County 64 İKI VEYA DAHA FAZLA YARıŞ null 2010
2010 Texas Crockett County 18 null Erkek 85 2010
2010 Texas Crockett County 16 TEK BAŞıNA AMERIKAN HINT VE ALASKA YERLISI Kadın 2010
2010 Texas Crockett County 7 TEK BAŞıNA BEYAZ Erkek 21 21 2010
2010 Texas Crockett County 45 null Kadın 85 2010
2010 Texas Crockett County 0 YEREL HAWAII VE DIĞER PASIFIK ADALı YALNıZ Kadın 67 69 2010

Veri erişimi

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_pandas_dataframe()
population_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
display(population_df.limit(5))

Azure Synapse

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
# Display top 5 rows
display(population_df.limit(5))

Sonraki adımlar

Açık Veri Kümeleri kataloğundaki diğer veri kümelerini görüntüleyin.