Bölge kodu adları

Bir komut veya istekte location parametresi kullanıldığında, konum değeri olarak bölge kodu adını sağlamanız gerekir. Özel mobil ağınızın içinde olduğu bölgenin kod adını almak için Azure CLI'da aşağıdaki komutu çalıştırın.

az account list-locations -o table

Bu komutun çıktısı, aboneliğinizin desteklediği tüm Azure bölgelerinin adlarını ve konumlarını içeren bir tablodur. Aradığınız DisplayName'in bulunduğu Azure bölgesine gidin ve location parametresi için Name değerini kullanın.

Örneğin, Doğu ABD bölgesinde dağıtıyorsanız konum parametresi için eastus kullanın.

DisplayName        Name         RegionalDisplayName
------------------------ ------------------- -------------------------------------
East US          eastus        (US) East US
West Europe        westeurope      (Europe) West Europe

Bkz . Azure Özel 5G Core'un kullanılabildiği Azure bölgeleri için bölgeye göre kullanılabilir ürünler.