Aracılığıyla paylaş


Azure Uzaktan İşleme veri yerleşimi

Bu makalede veri yerleşimi kavramı ve Azure Uzaktan İşleme için nasıl uygulandığı açıklanmaktadır.

Veri yerleşimi

Azure Uzaktan İşleme, model depolama için kullanıcı tarafından sağlanan Azure Blob kapsayıcılarını kullanır. Model kullanımda olmadığında, kullanıcı tarafından sağlanan Azure Blob Depolama bölgede kalır. Model işleme için kullanıldığında, veriler kullanıcının işleme oturumunu başlatırken seçtiği bölgeye kopyalanır.

Sonraki adımlar

Azure Uzaktan İşleme için bir Azure Blob Depolama kapsayıcısı ayarlamayı öğrenmek istiyorsanız modeli işleme için dönüştürme bölümüne bakın.