Hızlı Başlangıç: Azure portalla kullanarak blobları yükleme, indirme ve listeleme

Bu hızlı başlangıçta, Azure portalını kullanarak Azure Depolamada bir kapsayıcı oluşturma ve bu kapsayıcı içinde blok bloblarını karşıya yükleme ve indirme hakkında bilgi edineceksiniz.

Önkoşullar

Azure Depolama'ya erişmek için bir Azure aboneliğine ihtiyacınız vardır. Henüz aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Azure Depolama'ya tüm erişim bir depolama hesabı üzerinden gerçekleştirilir. Bu hızlı başlangıç için Azure portalını, Azure PowerShell'i veya Azure CLI'yı kullanarak bir depolama hesabı oluşturun. Depolama hesabı oluşturma konusunda yardım için bkz. Depolama hesabı oluşturma.

Kapsayıcı oluşturma

Azure portalında bir kapsayıcı oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Azure portalında yeni depolama hesabınıza gidin.

 2. Depolama hesabının sol menüsünde Veri depolama bölümüne gidin ve Kapsayıcılar'ı seçin.

 3. + Kapsayıcı düğmesini seçin.

 4. Yeni kapsayıcınız için bir ad yazın. Kapsayıcı adı küçük harflerden oluşmalı ve bir harf veya rakamla başlamalıdır; yalnızca harf, rakam ve tire (-) karakterini içerebilir. Kapsayıcı ve blob adları hakkında daha fazla bilgi için bkz . Kapsayıcıları, blobları ve meta verileri adlandırma ve buna başvurma.

 5. Kapsayıcıya genel erişim düzeyini ayarlayın. Varsayılan düzey Özel (anonim erişim yok) şeklindedir.

 6. Kapsayıcıyı oluşturmak için Oluştur’u seçin.

  Screenshot showing how to create a container in the Azure portal

Blok blobunu karşıya yükleme

Blok blobları, bir blob oluşturmak üzere birleştirilmiş veri bloklarından oluşur. Blob depolama kullanan çoğu senaryoda blok blobları kullanılır. Blok blobları, bulutta metin ve dosya, görüntü ve video gibi ikili verileri depolamak için idealdir. Bu hızlı başlangıçta blok blobları ile çalışma hakkında bilgi verilmektedir.

Azure portalında yeni kapsayıcınıza bir blok blobu yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Azure portalında, önceki bölümde oluşturduğunuz kapsayıcıya gidin.

 2. İçerdiği blobların listesini görüntülemek üzere kapsayıcıyı seçin. Bu kapsayıcı yeni olduğundan henüz herhangi bir blob içermeyecektir.

 3. Karşıya yükle düğmesini seçerek karşıya yükleme dikey penceresini açın ve blok blobu olarak karşıya yüklenecek dosyayı bulmak için yerel dosya sisteminize göz atın. İsteğe bağlı olarak, karşıya yükleme işlemi için diğer ayarları yapılandırmak üzere Gelişmiş bölümünü genişletebilirsiniz.

  Screenshot showing how to upload a blob from your local drive via the Azure portal

 4. Blobu karşıya yüklemek için Karşıya Yükle düğmesini seçin.

 5. Bu şekilde istediğiniz sayıda blobu karşıya yükleyin. Artık yeni blobların kapsayıcı içinde listelendiğini görürsünüz.

Blok blobu indirme

Bir blok blobunu tarayıcıda görüntülemek veya yerel dosya sisteminize kaydetmek üzere indirebilirsiniz. Bir blok blobu indirmek için şu adımları izleyin:

 1. Önceki bölümde karşıya yüklediğiniz blob listesine gidin.

 2. İndirmek istediğiniz bloba sağ tıklayın ve İndir'i seçin.

  Screenshot showing how to download a blob in the Azure portal

Blok blobu silme

Azure portalında bir veya daha fazla blobu silmek için şu adımları izleyin:

 1. Azure portalında kapsayıcıya gidin.
 2. Kapsayıcıdaki blobların listesini görüntüleme.
 3. Listeden bir veya daha fazla blob seçmek için onay kutusunu kullanın.
 4. Seçili blobları silmek için Sil düğmesini seçin.
 5. İletişim kutusunda silme işlemini onaylayın ve blob anlık görüntülerini de silmek isteyip istemediğinizi belirtin.

Screenshot showing how to delete blobs from the Azure portal

Kaynakları temizleme

Bu hızlı başlangıçta oluşturduğunuz tüm kaynakları kaldırmak için kapsayıcıyı silmeniz yeterlidir. Kapsayıcıdaki tüm blob'lar da silinir.

Kapsayıcıyı silmek için:

 1. Azure portalında, depolama hesabınızdaki kapsayıcı listesine gidin.
 2. Silinecek kapsayıcıyı seçin.
 3. Daha fazla düğmesini (...) ve ardından Sil’i seçin.
 4. Kapsayıcıyı silmek istediğinizi onaylayın.

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta, Azure portalı ile kapsayıcı oluşturmayı ve blobu karşıya yüklemeyi öğrendiniz. Bir web uygulamasından Blob depolama ile çalışma hakkında bilgi edinmek için bir depolama hesabına görüntü yüklemeyi gösteren öğreticiye geçin.