Azure Synapse'da SQL havuzuna bağlanma

Azure Synapse'da bir SQL havuzuna bağlanma.

Sunucu adınızı bulma

Aşağıdaki örnekteki sunucu adı şeklindedir sqlpoolservername.database.windows.net. Tam sunucu adını bulmak için:

 1. Azure Portal gidin.

 2. Azure Synapse Analytics'i seçin.

 3. Bağlanmak istediğiniz SQL havuzunu seçin.

 4. Tam sunucu adını bulun.

  Tam sunucu adı

Desteklenen sürücüler ve bağlantı dizeleri

SQL havuzu çeşitli sürücülerle çalışır. En son belgeler ve sürüm bilgileri için aşağıdaki sürücülerden birini seçin: ADO.NET, ODBC, PHP ve JDBC.

Sürücünüz için otomatik olarak bir bağlantı dizesi oluşturabilirsiniz. Önceki listeden bir sürücü seçin ve ardından Veritabanı bağlantı dizelerini göster'i seçin.

Not

Bağlantınızın kısa süreli kesintiler sırasında devam etmesi için bağlantı zaman aşımını 300 saniyeye ayarlayın.

Popüler sürücüler için bağlantı dizelerine örnekler aşağıda verilmiştir:

ADO.NET bağlantı dizesi örneği

Server=tcp:{your_server}.database.windows.net,1433;Database={your_database};User ID={your_user_name};Password={your_password_here};Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;

ODBC bağlantı dizesi örneği

Driver={SQL Server Native Client 11.0};Server=tcp:{your_server}.database.windows.net,1433;Database={your_database};Uid={your_user_name};Pwd={your_password_here};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;

PHP bağlantı dizesi örneği

Server: {your_server}.database.windows.net,1433 \r\nSQL Database: {your_database}\r\nUser Name: {your_user_name}\r\n\r\nPHP Data Objects(PDO) Sample Code:\r\n\r\ntry {\r\n  $conn = new PDO ( \"sqlsrv:server = tcp:{your_server}.database.windows.net,1433; Database = {your_database}\", \"{your_user_name}\", \"{your_password_here}\");\r\n  $conn->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION );\r\n}\r\ncatch ( PDOException $e ) {\r\n  print( \"Error connecting to SQL Server.\" );\r\n  die(print_r($e));\r\n}\r\n\rSQL Server Extension Sample Code:\r\n\r\n$connectionInfo = array(\"UID\" => \"{your_user_name}\", \"pwd\" => \"{your_password_here}\", \"Database\" => \"{your_database}\", \"LoginTimeout\" => 30, \"Encrypt\" => 1, \"TrustServerCertificate\" => 0);\r\n$serverName = \"tcp:{your_server}.database.windows.net,1433\";\r\n$conn = sqlsrv_connect($serverName, $connectionInfo);

JDBC bağlantı dizesi örneği

jdbc:sqlserver://yourserver.database.windows.net:1433;database=yourdatabase;user={your_user_name};password={your_password_here};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;

Bağlantı ayarları

SQL havuzu, bağlantı ve nesne oluşturma sırasında belirli ayarları standartlaştırır. Bu ayarlar geçersiz kılınamaz. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

SQL havuzu ayarı Değer
ANSI_NULLS AÇIK
QUOTED_IDENTIFIERS AÇIK
DATEFORMAT mdy
DATEFIRST 7

Sonraki adımlar

Visual Studio ile bağlantı kurmak ve sorgulamak için bkz. Visual Studio ile Sorgulama. Kimlik doğrulama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure Synapse Analytics kimlik doğrulaması.