Azure CLI'yi yükleme

The Azure CLI is available to install in Windows, macOS and Linux environments. It can also be run in a Docker container and Azure Cloud Shell.

Yükleme

Azure CLI'nın geçerli sürümü 2.45.0'dır. En son sürüm hakkında bilgi edinmek için sürüm notlarına bakın. Yüklü sürümünüzü bulmak ve güncelleştirmeniz gerekip gerekmediğini görmek için az version komutunu çalıştırın.

Not

Azure klasik dağıtım modelini kullanıyorsanız Azure klasik CLI'yi yükleyin.

Ayrıca bkz.