Azure CLI ile Azure bulut yönetimi

Farklı bölgelerde çalışıyorsanız veya Azure Stack kullanıyorsanız birden fazla bulut kullanmanız gerekebilir. Microsoft, bölgesel yasalarla uyumluluk için kullanabileceğiniz bulutlar sağlar. Bu makalede bulutlarla ilgili bilgileri alma, geçerli bulutu değiştirme ve yeni bulutları kaydetme ya da kaydını silme işlemleri gösterilir.

Kullanılabilir bulutları listeleme

Kullanılabilir bulutları az cloud list komutu ile listeleyebilirsiniz. Bu komut o anda etkin olan bulutu, geçerli profilinin ne olduğunu ve bölge son ekleri ile ana bilgisayar adları hakkındaki bilgileri gösterir.

Etkin bulut ve tüm kullanılabilir bulutların listesini almak için:

az cloud list --output table
IsActive  Name        Profile
---------- ----------------- ---------
True    AzureCloud     latest
      AzureChinaCloud  latest
      AzureUSGovernment latest
      AzureGermanCloud  latest

O anda etkin olan bulutun IsActive sütununda True bulunur. Aynı anda yalnızca bir bulut etkin olabilir. Bir bulut hakkında, Azure hizmetleri için kullandığı uç noktalar dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi almak için cloud show komutunu kullanın:

az cloud show --name AzureChinaCloud --output json
{
 "endpoints": {
  "activeDirectory": "https://login.chinacloudapi.cn",
  "activeDirectoryDataLakeResourceId": null,
  "activeDirectoryGraphResourceId": "https://graph.chinacloudapi.cn/",
  "activeDirectoryResourceId": "https://management.core.chinacloudapi.cn/",
  "batchResourceId": "https://batch.chinacloudapi.cn/",
  "gallery": "https://gallery.chinacloudapi.cn/",
  "management": "https://management.core.chinacloudapi.cn/",
  "resourceManager": "https://management.chinacloudapi.cn",
  "sqlManagement": "https://management.core.chinacloudapi.cn:8443/",
  "vmImageAliasDoc": "https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-rest-api-specs/master/arm-compute/quickstart-templates/aliases.json"
 },
 "isActive": false,
 "name": "AzureChinaCloud",
 "profile": "latest",
 "suffixes": {
  "azureDatalakeAnalyticsCatalogAndJobEndpoint": null,
  "azureDatalakeStoreFileSystemEndpoint": null,
  "keyvaultDns": ".vault.azure.cn",
  "sqlServerHostname": ".database.chinacloudapi.cn",
  "storageEndpoint": "core.chinacloudapi.cn"
 }
}

Etkin bulutu değiştirme

Yapılandırma dosyası kullanarak varsayılan bulutu ayarlamak için bkz. CLI yapılandırma değerleri ve ortam değişkenleri. Etkin bulutu değiştirmek için az cloud set komutunu çalıştırın. Bu komut, bulutun adını bir gerekli bağımsız değişken olarak alır.

az cloud set --name AzureChinaCloud

Önemli

Etkin bulut için kimlik doğrulamanızın süresi dolduysa, başka CLI görevi gerçekleştirmeden önce yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekir. İlk kez yeni buluta geçiş yapıyorsanız, etkin aboneliği de ayarlamanız gerekir. Kimlik doğrulaması ile ilgili yönergeler için bkz. Azure CLI ile oturum açma. Abonelik yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure CLI ile Azure aboneliklerini yönetme

Yeni bulut kaydetme

Azure Stack için kendi uç noktalarınız varsa yeni bir bulut kaydedin. Bulut oluşturma işlemi az cloud register komutu ile yapılır. Bu komut için bir ad ve bir dizi hizmet uç noktası gerekir. Azure Stack ile kullanılacak bir bulut kaydetme hakkında bilgi almak için bkz. Azure Stack’te Azure CLI ile API sürüm profillerini kullanma.

Çin, ABD Hükümeti veya Almanya bölgeleri için bilgi kaydetmeniz gerekmez. Bu bulutlar Microsoft tarafından yönetilir ve varsayılan olarak kullanılabilir. Tüm kullanılabilir uç nokta ayarları hakkında daha fazla bilgi için az cloud register belgelerine bakın.

Bir bulut kaydedildiğinde, bu buluta otomatik olarak geçiş yapılmaz. Yeni oluşturulan bulutu seçmek için az cloud set komutunu kullanın.

Mevcut bulutu güncelleştirme

İzinlere sahipseniz, mevcut bir bulutu da güncelleştirebilirsiniz. Bulutun güncelleştirilmesiyle farklı bir Azure hizmetleri profiline geçilir veya bağlantı uç noktaları değiştirilir. Bulutu güncelleştirme işlemini, az cloud register ile aynı bağımsız değişkenleri alan az cloud update komutuyla yapabilirsiniz.

Bulut kaydını silme

Oluşturulan buluta ihtiyacınız kalmazsa az cloud unregister komutuyla o bulutun kaydını silebilirsiniz:

az cloud unregister --name MyCloud