ACCRINT

Dönemsel faiz ödeyen bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini döndürür.

Söz dizimi

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Parametreler

Süre Tanım
veriliş Menkul kıymetin veriliş tarihi.
ilk_faiz Menkul kıymetin ilk faiz tarihi.
kapatma Menkul kıymetin kapatma tarihi. Menkul kıymet kapatma tarihi, menkul kıymetin alıcıya verildiği çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
oran Menkul kıymetin yıllık kupon oranı.
nominal Menkul kıymetin nominal değeri.
frequency Yıllık kupon ödemesi sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı yıllık için sıklık = 2; üç aylık için sıklık = 4.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.
calc_method (İsteğe bağlı) Kapanış tarihi, ilk_faiz tarihinden sonra olduğunda, toplam tahakkuk edilen faizi hesaplama yöntemini belirten bir mantıksal değer. calc_method atlanırsa TRUE olduğu varsayılır.
- calc_method TRUE olarak değerlendirilirse veya atlanırsa ACCRINT, verilişten kapanışa kadar tahakkuk edilen toplam faizi döndürür.
- calc_method FALSE olarak değerlendirilirse ACCRINT, ilk_faizden kapanışa kadar tahakkuk edilen faizi döndürür.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Tahakkuk eden faiz.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • ACCRINT aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

  $$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$

  burada:

  • $\text{A}_{i}$ = tek dönem içindeki $i^{th}$ kupon dönemi için tahakkuk eden gün sayısı.
  • $\text{NC}$ = Tek döneme sığan yarı kupon dönemlerin sayısı. Kesir içeriyorsa bu sayıyı sonraki tamsayıya tamamlayın.
  • $\text{NL}_{i}$ = tek dönem içindeki quasi-coupon döneminin gün sayısı olarak normal uzunluk.
 • veriliş, ilk_faiz ve kapanış tamsayılara yuvarlanır.

 • sıklık ve taban, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • veriliş, ilk_faiz ve kapanış geçerli bir tarih değil.
  • veriliş ≥ kapanış.
  • oran ≤ 0.
  • nominal ≤ 0.
  • sıklık 1, 2 veya 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
  • temel < 0 veya temel > 4.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnekler

Veriler Açıklama
1-Mart-2007 Verilme tarihi
31-Ağustos-2008 İlk faiz tarihi
1-May-2008 Kapatma tarihi
%10 Kupon oranı
1000 Nominal değer
2 Sıklık altı aylıktır (yukarıya bakın)
0 30/360 tabanı (yukarıya bakın)

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir menkul kıymet için verilişten kapanışa kadar tahakkuk edilen faizi döndürür.

[Value]
116,944444444444

Örnek 2

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir menkul kıymet için ilk_faizden kapanışa kadar tahakkuk edilen faizi döndürür.

[Value]
66,9444444444445