ACCRINTM

Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini döndürür.

Söz dizimi

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
veriliş Menkul kıymetin çıkış tarihi.
vade Menkul kıymetin vade tarihi.
oran Menkul kıymetin yıllık kupon oranı.
nominal Menkul kıymetin nominal değeri.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Gün sayısı tabanı
0 veya atlanmış ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Tahakkuk eden faiz.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür, 30 Aralık 1899’dan sonraki 39.448. gün olduğundan 1 Ocak 2008 39.448. gündür.

 • ACCRINTM aşağıda gösterilen şekilde hesaplanır:

  $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

  burada:

  • $\text{A}$ = Aylık tabana sayılan, tahakkuk edilen gün sayısı. Vade tarihindeki faiz öğeleri için, verilme tarihinden vade tarihine kadar olan gün sayısı kullanılır.
  • $\text{D}$ = Yıllık Taban.
 • verilme ve vade, tamsayılara yuvarlanır.

 • taban, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • verilme ve vade geçerli bir tarih değil.
  • verilme ≥ vade.
  • oran ≤ 0.
  • nominal ≤ 0.
  • temel < 0 veya temel > 4.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
1-Nisan-2008 Verilme tarihi
15-Haziran-2008 Vade tarihi
%10 Kupon yüzdesi
1000 Nominal değer
3 Gerçek/365 taban (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir menkul kıymet için tahakkuk edilen faizi döndürür.

[Value]
20,5479452054795