ALLNOBLANKROW

Bir ilişkinin üst tablosundan boş satırlar dışındaki tüm satırları veya bir sütundaki boş satırlar dışındaki tüm benzersiz değerleri döndürür ve mevcut bağlam filtrelerini yoksayar.

Sözdizimi

ALLNOBLANKROW( {<table> | <column>[, <column>[, <column>[,…]]]} )

Parametreler

Süre Tanım
tablo Tüm bağlam filtrelerinin kaldırıldığı tablo.
sütun Tüm bağlam filtrelerinin kaldırıldığı bir sütun.

Yalnızca bir parametre geçirilmelidir. Bu parametre bir tablo veya sütun olabilir.

Döndürülen değer

Geçirilen parametre bir tablo olduğunda tablo, geçirilen parametre bir sütun olduğunda değer sütunu.

Açıklamalar

 • ALLNOBLANKROW işlevi yalnızca bir ilişkideki üst tablonun alt tabloda üst tabloda eşleşmeyen değerlere sahip olan bir veya daha fazla satır olduğunda göstereceği boş satırı filtreler. Ayrıntılı açıklama için aşağıdaki örneğe bakın.

 • Aşağıdaki tablo, DAX'ta sağlanan ALL çeşitlerini ve farklarını özetlemektedir:

  İşlev ve kullanım Açıklama
  ALL(Sütun) Tablodaki belirtilen sütuna uygulanmış olan tüm filtreleri kaldırır. Tabloda diğer sütunlardaki tüm filtreler uygulanmaya devam eder.
  ALL(Tablo) Belirtilen tablodaki tüm filtreleri kaldırır.
  ALLEXCEPT(Tablo,Sütun1,Sütun2...) Belirtilen sütunlar haricinde tabloda mevcut olan tüm bağlam filtrelerini geçersiz kılar.
  ALLNOBLANK (tablo | sütun) Bir ilişkinin üst tablosundan boş satırlar dışındaki tüm satırları veya bir sütundaki boş satırlar dışındaki tüm benzersiz değerleri döndürür ve mevcut bağlam filtrelerini yoksayar.

  ALL işlevlerinin nasıl çalıştığını görmek ve ALL(Tablo) ve ALL(Sütun) kullanılan örnekleri incelemek için bkz. ALL işlevi.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Örnek verilerdeki ResellerSales_USD tablosunda değer içermeyen ve bu nedenle çalışma kitabındaki ilişkilerde yer alan üst tablolarla ilişkili olamayacak olan bir satır bulunmaktadır. Bu tabloyu PivotTable'da kullanarak boş satır davranışını ve ilişkisiz verilerdeki sayıları işlemeyi öğreneceksiniz.

1\. Adım: İlişkisiz verileri doğrulama

Power Pivot penceresini açıp ResellerSales_USD tablosunu seçin. ProductKey sütununda boş değerleri filtreleyin. Bir satır kalır. Bu satırda SalesOrderLineNumber dışındaki tüm sütun değerleri boş olmalıdır.

2\. Adım: PivotTable oluşturma

Yeni bir PivotTable oluşturun ve ardından datetime.[Calendar Year] sütununu Satır Etiketleri bölmesine sürükleyin. Aşağıdaki tabloda beklenen sonuçlar gösterilmektedir:

Satır Etiketleri
2005
2006
2007
2008
Genel Toplam

2008 ve Genel Toplam arasındaki boş etikete dikkat edin. Bu boş etiket, alt tabloda bulunan ancak üst tabloda eşleşen bir değer bulunmayan (bu örnekte datetime.[Calendar Year]) değerleri göstermek için oluşturulan özel bir grup olan Bilinmeyen üyeyi temsil eder.

PivotTable'da bu boş etiketi gördüğünüzde datetime.[Calendar Year] sütunuyla ilişkili tablolardan birinde boş veya eşleşmeyen değerler olduğunu anlayabilirsiniz. Üst tablo, boş etiketi gösteren tablodur ancak eşleşmeyen satırlar, bir veya daha fazla alt tabloda yer almaktadır.

Bu boş etiket grubuna eklenen satırlar, üst tablodaki değerlerle eşleşmeyen değerler (tarih saat tablosunda mevcut olmayan bir tarih gibi) veya null değerler (tarih değerinin hiç olmaması gibi) olabilir. Bu örnekte alt satış tablosunun tüm sütunlarına bir boş değer yerleştirdik. Üst tabloda, alt tablolardan daha fazla değer bulunması bir soruna neden olmaz.

3\. Adım: ALL ve ALLNOBLANK kullanarak satırları sayma

Tablo satırlarını saymak için aşağıdaki iki ölçüyü tarih saat tablosuna ekleyin: Countrows ALLNOBLANK of datetime, Countrows ALL of datetime. Bu ölçüleri tanımlamak için kullanabileceğiniz formüller şunlardır:

// Countrows ALLNOBLANK of datetime 
= COUNTROWS(ALLNOBLANKROW('DateTime')) 
 
// Countrows ALL of datetime 
= COUNTROWS(ALL('DateTime')) 
 
// Countrows ALLNOBLANKROW of ResellerSales_USD 
= COUNTROWS(ALLNOBLANKROW('ResellerSales_USD')) 
 
// Countrows ALL of ResellerSales_USD 
= COUNTROWS(ALL('ResellerSales_USD')) 

Boş bir PivotTable'da datetime.[Calendar Year] sütununu satır etiketlerine ekleyin ve ardından yeni oluşturulan ölçüleri ekleyin. Sonuçlar aşağıdaki tabloya benzer olmalıdır:

Satır Etiketleri Countrows ALLNOBLANK of datetime Countrows ALL of datetime
2005 1280 1281
2006 1280 1281
2007 1280 1281
2008 1280 1281
1280 1281
Genel Toplam 1280 1281

Sonuçlar, tablo satırı sayısında 1 fark olduğunu gösterir. Ancak Power Pivot penceresini açıp tarih saat tablosunu seçerseniz tabloda boş satır göremezsiniz. Bunun nedeni burada bahsedilen özel boş satırın Bilinmeyen üye olmasıdır.

4\. Adım: Sayımı doğrulama

ALLNOBLANKROW işlevinin gerçekten boş olan satırları saymadığını ve yalnızca üst tablodaki özel boş satırı işlediğini doğrulamak için ResellerSales_USD tablosuna şu iki ölçüyü ekleyin: Countrows ALLNOBLANKROW of ResellerSales_USD, Countrows ALL of ResellerSales_USD.

Yeni bir PivotTable oluşturun ve datetime.[Calendar Year] sütununu Satır Etiketleri bölmesine sürükleyin. Şimdi yeni oluşturduğunuz ölçüleri ekleyin. Sonuçlar aşağıdakine benzer olmalıdır:

Satır Etiketleri Countrows ALLNOBLANKROW of ResellerSales_USD Countrows ALL of ResellerSales_USD
2005 60856 60856
2006 60856 60856
2007 60856 60856
2008 60856 60856
60856 60856
Genel Toplam 60856 60856

Şimdi iki ölçü de aynı sonuçlara sahiptir. Bunun nedeni, ALLNOBLANKROW işlevinin tablodaki gerçekten boş olan satırları değil yalnızca ilişkideki bir veya daha fazla alt tabloda eşleşmeyen veya boş değerler olması durumunda üst tabloda oluşturulan özel bir durum olan boş satırı işlemesidir.

Ayrıca bkz.

Filtre işlevleri
ALL işlevi
FILTER işlevi