DIVIDE

Bölme işlemi gerçekleştirir ve 0 ile bölme durumunda alternatif sonuç veya BLANK() döndürür.

Sözdizimi

DIVIDE(<numerator>, <denominator> [,<alternateresult>])  

Parametreler

Süre Tanım
pay Bölünen veya bölünecek sayı.
payda Bölen veya bölünecek sayı.
alternateresult (İsteğe bağlı) Sıfıra bölme kaynaklı hatalarda döndürülecek değer. Sağlanmazsa BLANK() varsayılan değeri kullanılır.

Döndürülen değer

  • Ondalık sayı.

Açıklamalar

Örnek

Aşağıdaki örnek 2,5 sayısını döndürür.

= DIVIDE(5,2)  

Örnek 1

Aşağıdaki örnek BLANK döndürür.

= DIVIDE(5,0)  

Örnek 2

Aşağıdaki örnek 1 sayısını döndürür.

= DIVIDE(5,0,1)  

Ayrıca bkz.

QUOTIENT işlevi
Matematik ve Trigonometri işlevleri