GENERATESERIES

Her birinin bir önceki ile arasında sabit bir değerin bulunduğu değerler dizisi olan aritmetik dizi değerlerini içeren tek sütunlu bir tablo döndürür. Döndürülen sütunun adı Değer olur.

Sözdizimi

GENERATESERIES(<startValue>, <endValue>[, <incrementValue>])

Parametreler

Süre Tanım
startValue Diziyi oluşturmak için kullanılan ilk değer.
endValue Diziyi oluşturmak için kullanılan son değer.
IncrementValue (İsteğe bağlı) Dizinin artış değeri. Sağlanmazsa 1 varsayılan değeri kullanılır.

Döndürülen değer

Aritmetik serinin değerlerini içeren tek sütunlu tablo. Sütunun adı Değer olur.

Açıklamalar

  • endValue değeri startValue değerinden küçükse boş bir tablo döndürülür.

  • incrementValue pozitif tamsayı olmalıdır.

  • Sıra, endValue değerinden küçük veya ona eşit olan son değerde durur.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE GENERATESERIES(1, 5)

Aşağıdaki tek sütunlu tabloyu döndürür:

[Değer]
1
2
3
4
5

Örnek 2

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE GENERATESERIES(1.2, 2.4, 0.4)

Aşağıdaki tek sütunlu tabloyu döndürür:

[Değer]
1.2
1.6
2
2.4

Örnek 3

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE GENERATESERIES(CURRENCY(10), CURRENCY(12.4), CURRENCY(0.5))

Aşağıdaki tek sütunlu tabloyu döndürür:

[Değer]
10
10,5
11
11,5
12