NATURALLEFTOUTERJOIN

Left Outer Join semantiğini kullanarak LeftTable'ın RightTable ile birleştirilmesini gerçekleştirir.

Sözdizimi

NATURALLEFTOUTERJOIN(<LeftTable>, <RightTable>)  

Parametreler

Süre Tanım
LeftTable Birleşimin sol tarafındaki tabloyu tanımlayan tablo ifadesi.
RightTable Birleşimin sağ tarafındaki tabloyu tanımlayan tablo ifadesi.

Döndürülen değer

Yalnızca belirtilen ortak sütunlardaki değerlerin LeftTable'da da bulunduğu RightTable satırlarını içeren tablo. Döndürülen tablo, soldaki tabloda yer alan ortak sütunlara ve iki tablodaki diğer sütunlara sahip olur.

Açıklamalar

  • Tablolar, iki tablodaki ortak sütunlarda (ada göre) birleştirilir. İki tabloda ortak sütun adı yoksa hata döndürülür.

  • Sonuçlar için sıralama düzeni garantisi yoktur.

  • İki tablodaki birleştirilen sütunların aynı veri türüne ait olması gerekir.

  • Yalnızca aynı kaynak tablodaki (kökeni aynı olan) sütunlar birleştirilir. Örneğin Products[ProductID], WebSales[ProductdID], StoreSales[ProductdID], [ProductID] altında birleştirilirken WebSales ile StoreSales arasındaki çok-bir ilişkileri ve ProductID sütununa göre Products tablosu dikkate alınır.

  • Birleştirme sırasında katı karşılaştırma semantik yaklaşımları kullanılır. Tür zorlaması yoktur. Örneğin 1 ile 1,0 eşit değildir.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Ayrıca bkz.

NATURALINNERJOIN