RATE

Yıllık ödemedeki dönem başına faiz oranını döndürür. RATE yinelemeye göre hesaplanır ve sıfır veya daha fazla çözüme sahip olabilir. RATE işlevinin ardışık sonuçları 20 yinelemenin sonunda 0,0000001’a yakınsamazsa hata döndürülür.

Söz dizimi

RATE(<nper>, <pmt>, <pv>[, <fv>[, <type>[, <guess>]]])

Parametreler

Süre Tanım
nper Yıllık ödemedeki ödeme dönemlerinin toplam sayısı.
pmt Ödeme her dönem yapılır ve yıllık taksitin ömrüne göre değiştirilemez. Genellikle pmt yalnızca ana para ve faizi içerir, diğer ödemeleri ve vergileri içermez.
md Bugünkü değer: Gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin şu anki toplam tutarı.
gd (İsteğe bağlı) Son ödeme yapıldıktan sonra elde etmek istediğiniz gelecek değer veya nakit bakiye. fv atlanırsa 0 olduğu varsayılır (bir kredinin gelecekteki değeri, örneğin 0).
tür (İsteğe bağlı) Ödemelerin vadesinin ne zaman dolacağını gösteren 0 veya 1 sayısı. Tür atlanırsa 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.
tahmin (İsteğe bağlı) Oranın ne olacağına ilişkin tahmininiz.
- Atlanırsa %10 olduğu varsayılır.
- RATE yakınsamazsa tahmin için başka değerler deneyin. Tahmin 0 ila 1 arasındaysa RATE genellikle yakınsar.

tür parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Türü şuna eşit olarak ayarla Ödemelerin süresi geldiyse
0 veya atlanmış Dönemin sonunda
1 Dönemin başında

Dönüş Değeri

Dönem başına faiz oranı.

Açıklamalar

  • Tahmini ve nper’i belirtmek için kullandığınız birimler konusunda tutarlı olduğunuzdan emin olun. Aylık ödemeleri, yıllık yüzde 12 faizle ve dört yıllık krediyle yapıyorsanız tahmin için 0,12/12, nper için 4*12 formüllerini kullanın. Yıllık ödemeleri aynı krediyle yapıyorsanız tahmin için 0,12, nper için 4 kullanın.

  • tür, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu koşullarda hata döndürülür:

    • nper ≤ 0.
    • RATE, 20 yinelemenin sonunda 0,0000001’e yakınsamıyor
  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnekler

Veriler Açıklama
4 Kredinin yılları
-200 Aylık ödeme
8000 Kredinin miktarı

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
  RATE(4*12, -200, 8000)
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak kredinin aylık oranını döndürür.

[Value]
0,00770147248820137

Örnek 2

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
  RATE(4*12, -200, 8000) * 12
}

Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak kredinin yıllık oranını döndürür.

[Value]
0,0924176698584164