ROLLUPADDISSUBTOTAL

SUMMARIZECOLUMNS işlevinin davranışını değiştirerek groupBy_columnName sütunlarının sonucuna göre toplu değer/alt toplam satırları eklemesini sağlar. Bu işlev yalnızca bir SUMMARIZECOLUMNS ifadesinde kullanılabilir.

Söz dizimi

ROLLUPADDISSUBTOTAL ( [<grandtotalFilter>], <groupBy_columnName>, <name> [, [<groupLevelFilter>] [, <groupBy_columnName>, <name> [, [<groupLevelFilter>] [, … ] ] ] ] )

Parametreler

Süre Tanım
grandtotalFilter (İsteğe bağlı) Büyük toplam düzeye uygulanacak filtre.
groupBy_columnName İçinde bulunan değerlere göre özet grupları oluşturmak için kullanılacak olan var olan bir sütunun adı. Bir ifade olamaz.
name ISSUBTOTAL sütununun adı. Sütunun değerleri, ISSUBTOTAL işlevi kullanılarak hesaplanır.
groupLevelFilter (İsteğe bağlı) Geçerli düzeye uygulanacak filtre.

Döndürülen değer

İşlev bir değer döndürmez.

Açıklamalar

Hiçbiri

Örnek

Bkz. SUMMARIZECOLUMNS.