SUM

Sütundaki tüm sayıları toplar.

Sözdizimi

SUM(<column>)  

Parametreler

Süre Tanım
sütun Toplanacak sayıları içeren sütun.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

Toplanan değerleri filtrelemek isterseniz SUMX işlevini kullanarak toplama işlemi için bir ifade belirtebilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki örnek Sales tablosunun Amt sütununda yer alan tüm sayıları toplar.

= SUM(Sales[Amt])  

Ayrıca bkz.

SUMX