API belirteçlerini yönetme

Dekont

Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları artık Microsoft Defender paketinden gelen sinyalleri ilişkilendiren ve olay düzeyinde algılama, araştırma ve güçlü yanıt özellikleri sağlayan Microsoft 365 Defender. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365 Defender'da uygulamalar Bulut için Microsoft Defender.

Bulut için Defender Apps, bir dizi programlı API aracılığıyla verilerinin ve eylemlerinin büyük bir kısmını kullanıma sunar. Bu API'ler, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve Bulut için Defender Uygulamaları özelliklerine göre yenilik yapmanızı sağlar.

Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için bir API belirteci oluşturmanız ve api'ye bağlanmak için bunu yazılımınızda kullanmanız gerekir. bu belirteç, Bulut için Defender Uygulamalar API isteklerinde bulunduğunda üst bilgide yer alır.

API erişimi için OAuth2.0 kimlik doğrulaması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz . OAuth 2.0 Yetkilendirme Kodu Akışı.

Genel olarak, API'leri kullanmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir:

 • Azure Active Directory (Azure AD) uygulaması oluşturma
 • Bu uygulamayı kullanarak erişim belirteci alma
 • Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için belirteci kullanma

Uygulama Bağlamı veya Kullanıcı Bağlamı ile Bulut için Defender Uygulamalar API'sine erişebilirsiniz.

Dekont

Bulut için Defender Uygulamaları API'sine erişmeye ilişkin eski yöntem hala desteklenmektedir. Ancak kullanımdan kaldırma yolunda olduğundan bu sayfada açıklanan yöntemleri kullanmanızı öneririz.

Oturum açmış bir kullanıcı olmadan çalışan uygulamalar tarafından kullanılır. Örneğin, arka plan hizmetleri veya daemon olarak çalışan uygulamalar bu izinleri kullanır.

Uygulama bağlamı ile Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için izlenmesi gereken adımlar:

 1. Azure AD Web Uygulaması oluşturma.
 2. uygulamaya istediğiniz izni atayın. Örneğin, Uyarıları Oku veya Bulma Raporunu Karşıya Yükle.
 3. Bu uygulama için bir anahtar oluşturun.
 4. Anahtarıyla uygulamayı kullanarak belirteci alın.
 5. Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için belirteci kullanın.

Bu adımları gerçekleştirme hakkında daha ayrıntılı adımlar için bkz . Uygulama bağlamıyla erişim alma.

Kullanıcı bağlamı

API'de kullanıcı adına eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.

Uygulama bağlamı ile Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için atılması gereken adımlar:

 1. Azure AD Native-Application oluşturun.
 2. uygulamaya istediğiniz izni atayın. Örneğin, Uyarıları Oku veya Bulma Raporunu Karşıya Yükle.
 3. Kullanıcı kimlik bilgileriyle uygulamayı kullanarak belirteci alın.
 4. Bulut için Defender Apps API'sine erişmek için belirteci kullanın.

Bu adımı gerçekleştirme hakkında daha ayrıntılı adımlar için bkz . Kullanıcı bağlamıyla erişim alma.