Kapsamlı dağıtım

Dekont

Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları artık Microsoft Defender paketinden gelen sinyalleri ilişkilendiren ve olay düzeyinde algılama, araştırma ve güçlü yanıt özellikleri sağlayan Microsoft 365 Defender. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365 Defender'da uygulamalar Bulut için Microsoft Defender.

Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları, dağıtımınızın kapsamını daraltmanıza olanak tanır. Kapsam belirleme, uygulamalar için izlenecek veya izleme dışında tutulacak belirli kullanıcı gruplarını seçmenize olanak tanır.

Kullanıcı gruplarını dahil et veya hariç tut

Kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar için Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları kullanmak istemeyebilirsiniz. Kapsam belirleme, lisans kısıtlamaları nedeniyle dağıtımınızı sınırlamak istediğinizde özellikle yararlıdır. Belirli ülkelerden/bölgelerden gelen kullanıcıları izlememenizi gerektiren uyumluluk düzenlemeleri nedeniyle de sınırlamanız gerekebilir. Örneğin, yalnızca ABD tabanlı çalışanları izlemek için kapsamlı dağıtımı kullanın. Alternatif olarak, Almanya'da bulunan kullanıcılarınız için etkinlikleri göstermekten kaçınabilirsiniz.

 • Dağıtımınızın kapsamını daraltmak için önce kullanıcı gruplarını Bulut için Microsoft Defender Uygulamalarına aktarmanız gerekir. Varsayılan olarak aşağıdaki grupları görürsünüz:

  • Uygulama kullanıcı grubu - Microsoft 365 ve Azure AD uygulamaları tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri görmenizi sağlayan yerleşik bir grup.

  • Dış kullanıcılar grubu - Kuruluşunuz için yapılandırdığınız yönetilen etki alanlarından herhangi birinin üyesi olmayan tüm kullanıcılar.

 • Ekleme kuralı ayarlanması, dahil edilen grupta yer almayan tüm grupları otomatik olarak dışlar. Örneğin, ABD ofisi gruplarının tüm üyelerini içerecek şekilde bir kural ayarlarsanız, bu grubun parçası olmayan gruplar izlenmez.

 • Dışlanan kullanıcı grupları dahil edilen kullanıcı gruplarını geçersiz kılar. Başka bir deyişle, "Birleşik Krallık çalışanları" kullanıcı grubunu dahil ederseniz ancak "Pazarlama"yı hariç tutarsanız, birleşik krallık çalışanları grubunun üyesi olsalar bile Birleşik Krallık'tan pazarlama üyeleri izlenmeyecektir.

 1. Microsoft 365 Defender portalında Ayarlar'ı seçin. Ardından Cloud Apps'i seçin. Sistem'in altında Kapsamlı dağıtım ve gizlilik'i seçin.

 2. Dağıtımınızın kapsamını belirli grupları içerecek veya hariç tutmak için önce kullanıcı gruplarını Bulut için Microsoft Defender Uygulamalarına aktarmanız gerekir.

 3. Bulut için Microsoft Defender Uygulamalar tarafından izlenecek belirli grupları ayarlamak için Ekle sekmesinde +Kural ekle'yi seçin.

 4. Yeni ekleme kuralı oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Kural adı yazın altında kurala açıklayıcı bir ad verin.

  2. Kullanıcı gruplarını seçin altında, Bulut için Defender Uygulamaları ile izlemek istediğiniz tüm grupları seçin.

  3. Bu kuralı tüm bağlı uygulamalara mı yoksa yalnızca Belirli uygulamalarauygulamak istediğinizi seçin. Belirli uygulamalar'ı seçerseniz, kural yalnızca seçtiğiniz uygulamaların izlenmesini etkiler. Örneğin, kullanıcı arabirimi ekibi kullanıcılarını ve Box'ı seçerseniz, Bulut için Defender Uygulamalar yalnızca kullanıcı arabirimi ekip kullanıcıları grubunuzdaki kullanıcılar ve diğer tüm uygulamalar için Box etkinliğini izler Bulut için Defender Uygulamalar tüm kullanıcılar için tüm etkinlikleri izler.

   include rule.

 5. İzlemenin dışında tutulacak belirli grupları ayarlamak için Dışla sekmesinde +Kural ekle'yi seçin.

 6. Yeni Dışlama kuralı oluştur iletişim kutusunda aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

  1. Kural adı yazın altında kurala açıklayıcı bir ad verin. Kullanıcı gruplarını seçin altında, Bulut için Defender Uygulamalarının izlemesini istemediğiniz tüm grupları seçin.

  2. Bu kuralı tüm bağlı uygulamalara mı yoksa yalnızca Belirli uygulamalarauygulamak istediğinizi seçin. Belirli uygulamalar'ı seçerseniz, Bulut için Defender Uygulamalar yalnızca seçtiğiniz uygulamalar için seçtiğiniz grubu izlemeyi durdurur. Başka bir deyişle, grup kullanıcı arabirimi ekip kullanıcılarını ve Active Directory'yi seçerseniz, Bulut için Defender Uygulamalar kullanıcı arabirimi ekip kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen Active Directory etkinlikleri dışındaki tüm kullanıcı etkinliklerini izler.

   exclude rule.

Ekleme ve dışlama kuralları için örnek sonuçlar

Oluşturduğunuz ekleme ve dışlama kuralları, Bulut için Microsoft Defender Uygulamalar tarafından gerçekleştirilen genel izlemenin kapsamını kapsayacak şekilde birlikte çalışır. Aşağıda oluşturabileceğiniz ekleme ve dışlama kurallarının bir örneği ve Bulut için Microsoft Defender Uygulamalar'ın bu kurallar çalıştırıldıktan sonra izlediği sonuçların nihai sonucu verilmiştir.

Aşağıdaki kuralları oluşturursanız:

 • "Almanya tüm kullanıcılar" kullanıcı grubunu dışla
 • Yalnızca Microsoft 365 etkinlikleri için "Genel satışlar" kullanıcı grubuna ekle
 • Yalnızca Power BI etkinlikleri için "Satış yöneticileri" kullanıcı grubuna dahil et
 • Salesforce Bulut için Microsoft Defender Uygulamalarına bağlıdır ve bu uygulama için hiçbir kural ayarlanmadı

Aşağıdaki kullanıcı etkinlikleri izlenir:

User Grup üyeliği İzlenen etkinlikler
Adriana Almanya tüm kullanıcılar
Genel satışlar
Satış yöneticileri
None
Alain Genel satışlar Microsoft 365 ve Power BI dışındaki tüm alt uygulama
Kornea Genel satışlar
Satış yöneticileri
Microsoft 365 ve tüm alt uygulama
Raymond Satış yöneticileri Yalnızca Power BI

Dekont

Diğer uygulamalar, bu kurallardaki grup kapsamından etkilenmez. Örnekte Salesforce için tüm etkinlikler tüm kullanıcı grupları için izlenir.

Sonraki adımlar

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız size yardımcı olmak için buradayız. Ürün sorununuzla ilgili yardım veya destek almak için lütfen bir destek bileti açın.