Aracılığıyla paylaş


Canlı yanıt kitaplığına dosya yükleme

Şunlar için geçerlidir:

Önemli

Bu makaledeki bazı bilgiler önceden yayımlanmış bir ürünle ilgilidir ve ticari olarak piyasaya sürülmeden önce önemli ölçüde değiştirilmiş olabilir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Uç Nokta için Microsoft Defender'ı deneyimlemek ister misiniz? Ücretsiz deneme için kaydolun.

Not

ABD Kamu müşterisiyseniz lütfen US Government müşterileri için Uç Nokta için Microsoft Defender'de listelenen URI'leri kullanın.

İpucu

Daha iyi performans için coğrafi konumunuza daha yakın olan sunucuyu kullanabilirsiniz:

  • us.api.security.microsoft.com
  • eu.api.security.microsoft.com
  • uk.api.security.microsoft.com
  • au.api.security.microsoft.com
  • swa.api.security.microsoft.com

API açıklaması

Dosyayı canlı yanıt kitaplığına yükleyin.

Sınırlamalar

  1. Dosya boyutu üst sınırı 20 MB'tır.

  2. Bu API için hız sınırlamaları dakikada 100 çağrı ve saatte 1500 çağrıdır.

İzinler

Bu API'yi çağırmak için aşağıdaki izinlerden biri gereklidir. İzinlerin nasıl seçileceği de dahil olmak üzere daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kullanmaya başlama.

İzin türü İzin İzin görünen adı
Uygulama Library.Manage Canlı yanıt kitaplığını yönetme
Temsilci (iş veya okul hesabı) Library.Manage Canlı yanıt kitaplığını yönetme

HTTP isteği

Yüklemek

POST https://api.security.microsoft.com/api/libraryfiles

İstek üst bilgileri

Name Tür Açıklama
Yetkilendirme Dize Taşıyıcı<belirteci>. Gerekli.
İçerik Türü Dize multipart/form-data. Gerekli.

İstek gövdesi

İstek gövdesinde aşağıdaki parametreleri içeren bir form-data nesnesi sağlayın:

Parametre Tür Açıklama
Dosya Dosya içeriği Canlı yanıt kitaplığına yüklenecek dosya. Gerekli
Açıklama Dize Dosyanın açıklaması.
ParametersDescription Dize (İsteğe bağlı) Betiğin çalışması için gereken parametreler. Varsayılan değer boş bir dizedir.
OverrideIfExists Boole (İsteğe bağlı) Zaten varsa dosyanın geçersiz kılınıp geçersiz kılınmayacağı. Varsayılan değer boş bir dizedir.

Yanıt

  • Başarılı olursa, bu yöntem 200 - Tamam yanıt kodunu ve yanıt gövdesinde karşıya yüklenen canlı yanıt kitaplığı varlığını döndürür.

  • Başarılı olmazsa: Bu yöntem 400 - Hatalı İstek döndürür. Hatalı istek genellikle yanlış gövdeyi gösterir.

Örnek

Istek

Curl kullanan isteğin bir örneği aşağıda verilmiştir.

curl -X POST https://api.security.microsoft.com/api/libraryfiles -H
"Authorization: Bearer \$token" -F "file=\@mdatp1.png" -F
"ParametersDescription=test"
-F "HasParameters=true" -F "OverrideIfExists=true" -F "Description=test
description"

İpucu

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Teknoloji Topluluğumuzdaki Microsoft Güvenlik topluluğuyla Engage: Uç Nokta için Microsoft Defender Teknoloji Topluluğu.