Aracılığıyla paylaş


Linux RHEL6'da Uç Nokta için Microsoft Defender sorunlarını giderme

Şunlar için geçerlidir:

Önemli

Bu makaledeki bazı bilgiler önceden yayımlanmış bir ürünle ilgilidir ve ticari olarak piyasaya sürülmeden önce önemli ölçüde değiştirilmiş olabilir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Uç nokta için Defender'i deneyimlemek ister misiniz? Ücretsiz deneme için kaydolun.

Bu makalede, Red Hat Linux 6 (RHEL 6) veya üzeri sürümlerde Linux için Microsoft Defender karşılaşabileceğiniz sorunları giderme konusunda rehberlik sağlanmaktadır.

Paket (mdatp_XXX.XX.XX.XX.x86_64.rpm) yüklendikten sonra, yüklemenin başarılı olduğunu doğrulamak için sağlanan eylemleri gerçekleştirin.

Hizmet durumunu denetleme

Hizmet durumunu denetlemek için aşağıdaki komutu kullanın:

mdatp health 

Hizmetin çalıştığını doğrulayın

Hizmetin çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki komutu kullanın:

service mdatp status 

Beklenen çıkış: mdatp start/running, process 4517

Dağıtım ve çekirdek sürümünü doğrulama

Dağıtım ve çekirdek sürümleri desteklenenler listesinde olmalıdır.

Dağıtım sürümünü almak için aşağıdaki komutu kullanın:

cat /etc/redhat-release (or /etc/system-release) 

Çekirdek sürümünü almak için aşağıdaki komutu kullanın:

uname -r

mdatp audisp işleminin çalışıp çalışmadığını denetleyin

Beklenen çıkış, işlemin çalışıyor olmasıdır.

Denetlemek için aşağıdaki komutu kullanın:

pidof mdatp_audisp_plugin 

TALPA modüllerini denetleme

Dokuz modül yüklenmiş olmalıdır.

Denetlemek için aşağıdaki komutu kullanın:

lsmod | grep talpa

Beklenen çıkış: Etkin

talpa_pedconnector    878 0 

talpa_pedevice     5189 2 talpa_pedconnector 

talpa_vfshook     32300 1 

talpa_vcdevice     4947 1 

talpa_syscall      9127 0 

talpa_core       90699 4 talpa_vfshook,talpa_vcdevice,talpa_syscall 

talpa_linux      29424 5 talpa_vfshook,talpa_vcdevice,talpa_syscall,talpa_core 

talpa_syscallhookprobe   882 0 

talpa_syscallhook   14987 2 talpa_vfshook,talpa_syscallhookprobe 
lsmod | grep talpa | wc -l 

Beklenen çıkış: 9

TALPA durumunu denetleme

cat /proc/sys/talpa/interceptors/VFSHookInterceptor/status 

Günlük dosyalarında hata ayıklama ('mdatp tanılama oluşturma' paketi dışında)

/var/log/audit/audit.log 

/var/log/messages 

semanage fcontext -l > selinux.log 

Performans ve Bellek

top -p <wdavdaemon pid>   

pmap -x <wdavdaemon pid> 

kullanılarak pidof wdavdaemonnerede <wdavdaemon pid> bulunabilir?

İpucu

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Teknoloji Topluluğumuzdaki Microsoft Güvenlik topluluğuyla Engage: Uç Nokta için Microsoft Defender Teknoloji Topluluğu.