Aracılığıyla paylaş


AzureADOptions.ClientSecret Özellik

Tanım

İstemci gizli dizisini alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ ClientSecret { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ClientSecret { get; set; }
member this.ClientSecret : string with get, set
Public Property ClientSecret As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır