Aracılığıyla paylaş


AzureADOptions.SignedOutCallbackPath Özellik

Tanım

Oturumu kapatma geri çağırma yolunu alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ SignedOutCallbackPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SignedOutCallbackPath { get; set; }
member this.SignedOutCallbackPath : string with get, set
Public Property SignedOutCallbackPath As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır