Aracılığıyla paylaş


ClaimsTransformationHandler.AuthenticateAsync(AuthenticateContext) Yöntem

Tanım

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ AuthenticateAsync(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::AuthenticateContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task AuthenticateAsync (Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.AuthenticateContext context);
abstract member AuthenticateAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.AuthenticateContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.AuthenticateAsync : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.AuthenticateContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function AuthenticateAsync (context As AuthenticateContext) As Task

Parametreler

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır