Aracılığıyla paylaş


ClaimsTransformationHandler.PriorHandler Özellik

Tanım

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::IAuthenticationHandler ^ PriorHandler { Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::IAuthenticationHandler ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::IAuthenticationHandler ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.IAuthenticationHandler PriorHandler { get; set; }
member this.PriorHandler : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.IAuthenticationHandler with get, set
Public Property PriorHandler As IAuthenticationHandler

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır