Aracılığıyla paylaş


CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme Alan

Tanım

CookieAuthenticationOptions.AuthenticationScheme için kullanılan varsayılan değer

public: System::String ^ AuthenticationScheme;
public const string AuthenticationScheme;
val mutable AuthenticationScheme : string
Public Const AuthenticationScheme As String 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır