Aracılığıyla paylaş


ICookieAuthenticationEvents.ValidatePrincipal Yöntem

Tanım

Bir istek sorumlusu ara yazılım tarafından her doğrulandığında çağrılır. Bu yöntemi uygulayarak uygulama istekle gelen sorumluyu değiştirebilir veya reddedebilir.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ValidatePrincipal(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ValidatePrincipal (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context);
abstract member ValidatePrincipal : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ValidatePrincipal (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametreler

context
CookieValidatePrincipalContext

Hem oturum açma oturumu hem de kullanıcısı ClaimsIdentityhakkında bilgi içerir.

Döndürülenler

Task Tamamlanan işlemi temsil eden bir.

Şunlara uygulanır