Aracılığıyla paylaş


JwtBearerEvents.MessageReceived(MessageReceivedContext) Yöntem

Tanım

Bir protokol iletisi ilk alındığında çağrılır.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ MessageReceived(Microsoft::AspNetCore::Authentication::JwtBearer::MessageReceivedContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task MessageReceived (Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer.MessageReceivedContext context);
abstract member MessageReceived : Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer.MessageReceivedContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.MessageReceived : Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer.MessageReceivedContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function MessageReceived (context As MessageReceivedContext) As Task

Parametreler

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır