Aracılığıyla paylaş


MicrosoftAccountDefaults Sınıf

Tanım

Microsoft hesabı kimlik doğrulaması için varsayılan değerler

public ref class MicrosoftAccountDefaults abstract sealed
public static class MicrosoftAccountDefaults
type MicrosoftAccountDefaults = class
Public Class MicrosoftAccountDefaults
Devralma
MicrosoftAccountDefaults

Alanlar

AuthenticationScheme

Microsoft hesabı kimlik doğrulaması için varsayılan düzen. varsayılan olarak Microsoftayarlanır.

AuthorizationEndpoint

Microsoft hesabı kimlik doğrulaması gerçekleştirmek için kullanılan varsayılan uç nokta.

DisplayName

Microsoft hesabı kimlik doğrulaması için varsayılan görünen ad. varsayılan olarak Microsoftayarlanır.

TokenEndpoint

Erişim belirteçlerini değiştirmek için kullanılan OAuth uç noktası.

UserInformationEndpoint

Ek kullanıcı bilgilerini toplamak için kullanılan Microsoft Graph API uç noktası.

Şunlara uygulanır