Aracılığıyla paylaş


OpenIdConnectEvents.SignedOutCallbackRedirect(RemoteSignOutContext) Yöntem

Tanım

Uzaktan oturum kapatma akışının sonundaki öğesine yeniden yönlendirilmeden SignedOutRedirectUri önce çağrılır.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ SignedOutCallbackRedirect(Microsoft::AspNetCore::Authentication::OpenIdConnect::RemoteSignOutContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task SignedOutCallbackRedirect (Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect.RemoteSignOutContext context);
abstract member SignedOutCallbackRedirect : Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect.RemoteSignOutContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SignedOutCallbackRedirect : Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect.RemoteSignOutContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function SignedOutCallbackRedirect (context As RemoteSignOutContext) As Task

Parametreler

Döndürülenler

Şunlara uygulanır