Aracılığıyla paylaş


OpenIdConnectOptions.SignedOutCallbackPath Özellik

Tanım

Kimlik sağlayıcısında oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı aracısının döndürüleceği uygulamanın temel yolu içindeki istek yolu. bkz. içinden http://openid.net/specs/openid-connect-session-1_0.html#RedirectionAfterLogoutpost_logout_redirect_uri.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::PathString SignedOutCallbackPath { Microsoft::AspNetCore::Http::PathString get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::PathString value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.PathString SignedOutCallbackPath { get; set; }
member this.SignedOutCallbackPath : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString with get, set
Public Property SignedOutCallbackPath As PathString

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır