AuthAppBuilderExtensions.UseAuthentication(IApplicationBuilder) Yöntem

Tanım

AuthenticationMiddleware kimlik doğrulama özelliklerini etkinleştiren belirtilen IApplicationBuilderöğesine ekler.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseAuthentication(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseAuthentication (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseAuthentication : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseAuthentication (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametreler

app
IApplicationBuilder

IApplicationBuilder Ara yazılımı eklemek için.

Döndürülenler

IApplicationBuilder

İşlem tamamlandıktan sonra bu örneğe başvuru.

Şunlara uygulanır