Aracılığıyla paylaş


MigrationsEndPointOptions.DefaultPath Alan

Tanım

için Pathvarsayılan değer.

public: static Microsoft::AspNetCore::Http::PathString DefaultPath;
public static Microsoft.AspNetCore.Http.PathString DefaultPath;
 staticval mutable DefaultPath : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString
Public Shared DefaultPath As PathString 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır