Aracılığıyla paylaş


OpenIdConnectOptions.Authority Özellik

Tanım

OpenIdConnect çağrıları yaparken kullanılacak Yetkiliyi alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ Authority { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Authority { get; set; }
member this.Authority : string with get, set
Public Property Authority As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır