Aracılığıyla paylaş


BindConverter.TryConvertToNullableDouble Yöntem

Tanım

Bir değeri null atanabilir Doubledeğerine dönüştürmeyi dener.

public:
 static bool TryConvertToNullableDouble(System::Object ^ obj, System::Globalization::CultureInfo ^ culture, [Runtime::InteropServices::Out] Nullable<double> % value);
public static bool TryConvertToNullableDouble (object obj, System.Globalization.CultureInfo culture, out double? value);
public static bool TryConvertToNullableDouble (object? obj, System.Globalization.CultureInfo? culture, out double? value);
static member TryConvertToNullableDouble : obj * System.Globalization.CultureInfo * Nullable -> bool
Public Shared Function TryConvertToNullableDouble (obj As Object, culture As CultureInfo, ByRef value As Nullable(Of Double)) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Dönüştürülecek nesne.

culture
CultureInfo

CultureInfo Dönüştürme için kullanılacak.

value
Nullable<Double>

Dönüştürülen değer.

Döndürülenler

true dönüştürme başarılı olursa, aksi takdirde false.

Şunlara uygulanır