Aracılığıyla paylaş


CascadingTypeParameterAttribute.Name Özellik

Tanım

tür parametresinin adını alır.

public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır