Aracılığıyla paylaş


OwningComponentBase.ScopedServices Özellik

Tanım

Bu bileşenle ilişkili kapsamı IServiceProvider alır.

protected:
 property IServiceProvider ^ ScopedServices { IServiceProvider ^ get(); };
protected IServiceProvider ScopedServices { get; }
member this.ScopedServices : IServiceProvider
Protected ReadOnly Property ScopedServices As IServiceProvider

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır