Aracılığıyla paylaş


ParameterAttribute Sınıf

Tanım

Hedef üyeyi bileşen parametresi olarak belirtir.

public ref class ParameterAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class ParameterAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type ParameterAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class ParameterAttribute
Inherits Attribute
Devralma
ParameterAttribute
Öznitelikler

Oluşturucular

ParameterAttribute()

Hedef üyeyi bileşen parametresi olarak belirtir.

Özellikler

CaptureUnmatchedValues

Parametrenin başka bir parametreyle eşleşmeyen değerleri yakalayıp yakalamayacağını belirleyen bir değer alır veya ayarlar.

Şunlara uygulanır