Aracılığıyla paylaş


ComponentState.DisposeAsync Yöntem

Tanım

Bu örneği ve ilişkili bileşenini atar.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
abstract member DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function DisposeAsync () As ValueTask

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır