Aracılığıyla paylaş


RenderTreeBuilder.CloseRegion Yöntem

Tanım

Daha önce eklenen bir bölge çerçevesini kapalı olarak işaretler. Bu yönteme yapılan çağrıların çağrısıyla OpenRegion(Int32)dengelenmiş olması gerekir.

public:
 void CloseRegion();
public void CloseRegion ();
member this.CloseRegion : unit -> unit
Public Sub CloseRegion ()

Şunlara uygulanır