Aracılığıyla paylaş


Renderer.RemoveRootComponent(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen bileşeni işleyiciden kaldırarak bileşenin ve alt bileşenlerinin atılması gerekir.

protected internal void RemoveRootComponent (int componentId);
member this.RemoveRootComponent : int -> unit
Protected Friend Sub RemoveRootComponent (componentId As Integer)

Parametreler

componentId
Int32

Kök bileşenin kimliği.

Şunlara uygulanır