Aracılığıyla paylaş


RenderTreeDiff.ComponentId Alan

Tanım

Bileşenin kimliğini alır.

public: initonly int ComponentId;
public readonly int ComponentId;
val mutable ComponentId : int
Public ReadOnly ComponentId As Integer 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır