Aracılığıyla paylaş


CircuitHandler.OnConnectionUpAsync(Circuit, CancellationToken) Yöntem

Tanım

İstemciye bir bağlantı kurulduğunda çağrılır.

Bu yöntem, bir bağlantı hattının ömrü boyunca her yeniden bağlantı için başlangıçtan sonra OnCircuitOpenedAsync(Circuit, CancellationToken) ve bir kez yürütülür.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectionUpAsync(Microsoft::AspNetCore::Components::Server::Circuits::Circuit ^ circuit, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public virtual System.Threading.Tasks.Task OnConnectionUpAsync (Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit circuit, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function OnConnectionUpAsync (circuit As Circuit, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametreler

circuit
Circuit

Circuit.

cancellationToken
CancellationToken

CancellationToken İstemci bağlantısı durdurulduğunda bunu bildiren bir.

Döndürülenler

Task zaman uyumsuz yürütme işlemini temsil eder.

Şunlara uygulanır