Aracılığıyla paylaş


DataTransfer.Files Özellik

Tanım

Veri aktarımında kullanılabilen tüm yerel dosyaların listesini içerir. Sürükleme işlemi dosyaları sürüklemeyi içermiyorsa, bu özellik boş bir listedir.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ Files { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] Files { get; set; }
member this.Files : string[] with get, set
Public Property Files As String()

Özellik Değeri

String[]

Şunlara uygulanır