Aracılığıyla paylaş


MouseEventArgs.MovementX Özellik

Tanım

Fare işaretçisinin son faremove olayının konumuna göre X koordinatı.

public double MovementX { get; set; }
member this.MovementX : double with get, set
Public Property MovementX As Double

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır