Aracılığıyla paylaş


RemoteAuthenticationApplicationPathsOptions.LogOutPath Özellik

Tanım

Oturumu kapatma sayfasının yolunu alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ LogOutPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string LogOutPath { get; set; }
member this.LogOutPath : string with get, set
Public Property LogOutPath As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır